Custom Pages
[vc_separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='7']
Portfolio
[vc_separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='7'] [vc_separator type="transparent" position="center" up="12" down="16"]

O ESTIEM-u

ESTIEM

ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) je evropsko udruženje studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta.

Njegov glavni cilj je da poveća komunikaciju i saradnju između studenata i institucija tehnologije širom Evrope. Osnovan je 1990. Kroz svojih 80 grupa-članica, ESTIEM danas predstavlja više od 8000 studenata u 26 zemalja. Njegovi ciljevi su uspostavljanje i učvršćivanje veza među studentima industrijskog inženjerstva i menadžmenta. Višenacionalni planerski timovi organizuju širok delokrug aktivnosti, kao što su razmene studenata, konferencije, takmičenja u studijama slučaja (case study), predavanja i radionice.

26

Zemalja

76

Lokalnih grupa

6500

Članova ESTIEM mreže

164

Člana LG Beograd

Istorija

Ideja mreže je nastala tokom WIFO 1990 seminara koji je održan u Darmštatu u januaru 1990. godine. Tokom pomenutog sastanka učesnici iz Darmštata, Drezdena, Graca, Helsinkija i Karlsruhea odlučili su da integrišu mrežu studenata IEM i diplomiranih studenata kako bi „poboljšali komunikaciju i saradnju“. Ova mreža se zvala EAIM (European Association of Industrial Management).

 

U novembru 1990. statut ESTIEM-a potpisali su u Berlinu predstavnici 14 studentskih grupa iz 6 zemalja. ESTIEM je zvanična studentska organizacija registrovana u Eindhovenu od 1995. godine.

 

Inicijativom studenata iz Nemačke, Finske, Austrije i Holandije nastala je EVROPSKA STUDENTSKA ORGANIZACIJA ESTIEM koja je za cilj imala da poveže studente industrijskog inženjerstva i menadžmenta iz cele Evrope. 

ESTIEM DANAS

Godišnje ESTIEM organizuje preko 150 evropskih događaja na više od 8.000 studenata. Ovi događaji imaju za cilj da podrže studente u njihovom ličnom i profesionalnom razvoju tako što će ih edukovati u: mekim veštinama, IEM seminarima, takmičenjima slučajeva i preduzetništvu. ESTIEM objavljuje dva časopisa godišnje koji tvrde da pružaju uvid u „napredne teme“ u industrijskom inženjerstvu i menadžmentu, štampano izdanje je približno 3000 primeraka.

 

Mrežu čine njene lokalne grupe, koje funkcionišu kao nezavisni subjekti povezani sa IEM studijskim programima na univerzitetima širom Evrope. Svrha centralnog nivoa je podrška lokalnim grupama u njihovim aktivnostima.