Custom Pages
[vc_separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='7']
Portfolio
[vc_separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='7'] [vc_separator type="transparent" position="center" up="12" down="16"]

Akademija modernog menadžmenta

O Projektu

Akademija Modernog Menadžmenta je projekat edukativnog karaktera koji od 2010. godine predstavlja sponu između studenata i najnovijih trendova iz oblasti menadžmenta i informacionih tehnologija, povezujući ih sa eminentnim predavačima, kao i predstavnicima vodećih kompanija.


Koncept Akademije je pažljivo osmišljen, tako da učesniku obezbedi sticanje ključnih kompetencija i najtraženijih veština koje prave razliku i ističu najbolje među dobrima u ovoj branši. Projekat je sastavljen od četiri faze i prolazak kroz svaku reprezentuje korak dalje na putu ka usavršavanju. Studenti će se na ovaj način istaći na tržištu i otvoriti nove mogućnosti koje do sada nisu imali.

Sam početak projekta biće obeležen svečanim otvaranjem, kao i AMM Talk-om nakon čega će uslediti koktel veče gde će učesnici imati priliku da ostvare kontakt sa predavačima i partnerima.

Upoznavanje sa osnovnim terminima agilnog menadžmenta, šta je agilni mindset, koje su to agilne vrednosti. Važno je na samom početku uspostaviti razliku između pojmova biti agilan i raditi agilno.

Cilj je jasno razlikovanje tradicionalnog načina rada od agilnog i prepoznavanje njegovih korisnosti. Predstavljanje tradicionalne strukture organizacije i agilne strukture kompanije.

Kanban & Scrum Upoznavanje učesnika sa najpoznatijim frameworks-ima agilnog menadžmenta kao i njihova jasna primena.

User story je najmanja jedinica posla u agilnom menadžmentu. Cilj prve radionice istraživanja je razumevanje korisničkih zahteva i njihove kompleksnosti.

Da li upravljaš haosom ili on upravlja tobom? Nauči da postavljaš prioritete u haotičnom i agilnom okruženju.

Sticanje veština asertivne komunikacije u timu. Cilj je naučiti kako predstaviti svoj rad, ideje i vizije na najbolji mogući način.

Upoznavanje sa različitim vrstama retrospektive u agilnom menadžmentu, prepoznavanje neiskorišćenih mogućnosti i prostora za inovacije, kao i sticanje veština pružanja feedback-a.

AKADEMIJA MODERNOG MENADŽMENTA 2021

Svi delovi projekta pažljivo su konstruisani tako da se obezbedi kvalitetan sadržaj i obuhvate svi aspekti glavne teme prateći jasan tok. Ključna tema ovogodišnje Akademije je Agilni menadžment koja predstavlja potpuno inovativan način poslovanja i filozofiju koja je usmerena na stvaranje načina razmišljanja pojedinaca i kompanija.

  • Svečano otvaranje i amm talk

  • Sam početak, 15. jul, biće obeležen svečanim otvaranjem, kao i AMM Talk-om jednog od istaknutih predavača, nakon čega će uslediti koktel veče gde će odabrani učesnici, cenjeni partneri i uvaženi predavači imati priliku da ostvare kontakt i bolje se upoznaju.

  • Studiranje

  • Nakon otvaranja, 16. jula održava se Studiranje - deo Akademije koji se obrađuje tokom prvog dana. Tada će učesnici imati prilike da se upoznaju sa globalnom temom i steknu potrebna znanja i veštine koje će ih pripremiti za dalji rad na projektu. 

  • Istraživanje

  • Naredni dani, 17. i 18. jul, rezervisani su za Istraživanje. Obuhvatiće se mnogi važni aspekti rada: nadogradiće se veštine, razviti kreativnost i sposobnosti za rešavanje kompleksnih problema, kao i osećaj za timski rad. Učesnicima je data mogućnost da praktičnom primenom naučenog, podignu svoje znanje na viši nivo.

  • Validacija

  • Poslednji deo projekta - Validacija održaće se 18. jula. Ovaj deo projekta osmišljen je sa ciljem da podstakne razvijanje individue na profesionalnom nivou kako bi predstavljala najbolji kadar za kompanije na turbulentnom tržištu koje sa sobom nosi stalne promene i izazove.

Projekat će se odžati u Spaces Navigator II sa otvaranjem u Cunami Concept Event Centru.

ORGANIZACIONI TIM

Peca-min

Petar Ognjenović

Koordinator projekta
Milica Spasojevic-min

Milica Spasojević

Koordinator AR tima
Sara Oluic-min

Sara Oluić

Koordinator za finansije
Anastasija Cvetkovic-min

Anastasija Cvetković

Koordinator HR tima
Marija Berisavac-min

Marija Berisavac

Koordinator PR tima
Jovana Rajic-min

Jovana Rajić

Koordinator tima za logistiku
Milica Draskovic-min

Milica Drašković

Koordinator CR tima
Tamara Tanasijevic-min

Tamara Tanasijević

Koordinator tima za dizajn
Jovan Jovanovic-min

Jovan Jovanović

Katarina Bralovic-min

Katarina Bralović

Milutin Miljanic-min

Milutin Miljanić

Sara Doncic-min

Sara Dončić

Ana Pupavica-min

Ana Pupavica

Bojan Radovanovic-min

Bojan Radovanović

Uros Vidojkovic-min

Uroš Vidojković

Nadja Stojancevic-min

Nađa Stojančević

Milica Marinkovic-min

Milica Marinković

Marija Vasovic-min

Marija Vasović

Marija Selenic-min

Marija Selenić

Andrijana Canic-min

Andrijana Čanić

Zarko Colic-min

Žarko colić

Milica Milosevic-min

Milica Milošević

Anja Stojanovic-min

Anja Stojanović

Marko Nikolic-min

Marko Nikolić

Aleksandra Krosnjar-min

Aleksandra Krošnjar

Minja Trajkovic-min

Minja Trajković

Dunja Milojevic-min

Dunja Milojević

Milica Stojakovic-min

Milica Stojaković

Tijana Popovic-min

Tijana Popović

Jelena Milosevic-min

Jelena Milošević

Pavle Lukic-min

Pavle Lukić