Custom Pages
[vc_separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='7']
Portfolio
[vc_separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='7'] [vc_separator type="transparent" position="center" up="12" down="16"]

Alumni mreža

ALUMNI MREŽA

Iako mlada, lokalna grupa Beograd ima alumni članove organizacije koji svojom podrškom i savetima omogućavaju da se tok prenošenja znanja i radnih uspeha ne prekine, a vrednosti organizacije ne zapostave. Alumni članovi čine mladu mrežu članova ESTIEM LG Beograd koji su svoje studije završili i koji su, svojim zalaganjem i trudom, dali doprinos u radu i razvijanju naše organizacije. Ideja o formiranju alumni mreže je krenula u trenucima kada se uvidela potreba za većom razmenom znanja i iskustava između članova. Samim tim je pokrenuta i inicijativa o godišnjem neformalnom okupljanju i upoznavanju članova sa alumni članovima, poznatija pod nazivom Alumni Night. 

 

Pored toga, naši alumni članovi tokom cele godine pomažu razvoju naših članova, kroz održavanje različitih treninga, učestvovanje na internim događajima edukativnog karaktera, kao i onim namenjenim druženju i zbližavanju članova. Poštovanje između alumni i aktivnih članova ESTIEM LG Beograd je obostrano, a međusobna komunikacija koja se razvija unutar mreže, održava se i neguje putem internih kanala komunikacije i putem ličnih kontakata.